Ελευθεροτυπία: κρίση μέσα στην κρίση

Η Συσπείρωση Δημοσιογράφων για τις πρωτοβουλίες της -σε ρόλο μαθητευόμενης μάγου- Μάνιας Τεγοπούλου, το μέλλον της εφημερίδας και τα καθήκοντα των εργαζομένων (10.8.2010).

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου