Τι συγκροτεί τις κοινωνικές τάξεις;

Ο Ηλίας Ιωακείμογλου αναλαμβάνει να λύσει τη θεωρητική παρεξήγηση (με τις διόλου αμελητέες συνέπειες) όσον αφορά το τι είναι η εργατική τάξη.

Ένας δύσκολος έρωτας: Η Αριστερά και ο κόσµος της εργασίας

Η  σχέση  των  οργανωµένων  δυνάµεων  της  Αριστεράς  µε  τους  εργαζόµενους  είναι  σχέση εξωτερική, δεν είναι σχέση οργανική. Σχέση εξωτερική επειδή οι πολιτικές οργανώσεις της Αριστεράς φαντάζονται πως η εργατική τάξη είναι ήδη συγκροτηµένη και ότι η απουσία της από την πολιτική σκηνή, όπως εξάλλου και η ιδεολογική της απάθεια, οφείλονται σε ένα «έλλειµµα  συνείδησης».  Στην  φαντασία  των  οργανωµένων  δυνάµεων  της  Αριστεράς,  η εργατική  τάξη  είναι  ένας  «κοιµώµενος  γίγαντας»  του  οποίου  η  αφύπνιση  εκκρεµεί. Αναλαµβάνουν  λοιπόν,  οι  οργανώσεις  της  Αριστεράς,  να  µεταγγίσουν  στις  εργαζόµενες µάζες   την   ταξική   συνείδηση   που   τους   λείπει.   Να   εκφέρουν,   εποµένως,   το   «σωστό σύνθηµα», να εκπονήσουν το «σωστό πρόγραµµα», να εφεύρουν το κατάλληλο «έναυσµα» που θα αφυπνίσει το ταξικό ένστικτο και θα το µετατρέψει σε ταξική συνείδηση. Από την ίδια αντίληψη των πραγµάτων απορρέει µε φυσικό τρόπο και το σύνολο των δράσεων που αναλαµβάνουν οι εν λόγω οργανώσεις: τηλεοπτικές εµφανίσεις, διαφώτιση, αφισοκόλληση, έκδοση  αµέτρητων  εφηµερίδων  και  περιοδικών,  εξόρµηση  για  πώληση  εντύπων  και διανοµή  προκηρύξεων,  διαλέξεις  και  µαθήµατα,  διαδηλώσεις…

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Advertisements