Εξαγγελίες Διαμαντοπούλου: Πανεπιστήμια αλά μπολονέζ

Ο Σταύρος Κωνσταντακόπουλος (Ενθέματα Αυγής, 25.7.2010) αναλύει διεξοδικά τη συνταγή της Α. Διαμαντοπούλου για την αποδιάρθρωση του δημόσιου ακαδημαϊκού Πανεπιστημίου, που κινείται στα πρότυπα της στρατηγικής της Μπολόνια (αλλά και της προκατόχου της, κ. Γιαννάκου…) – βρίσκεται δε σε απόλυτη αντιστοιχία με το όραμα της «Δημοκρατικής Αριστεράς» για την μεταρρύθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης.

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου